Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Enighet mellom NTF og MBL i avisbudforhandlingene!

13.august 2016
Lars062016 To timer på overtid ble partene, Norsk transportarbeiderforbund (NTF) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL), enige om revisjon og fornyelse av avisbudavtalen. Avtalen har innført et helt nytt lønnssystem for budene som gir større forutsigbarhet og sikkerhet for lønnen.

Tidligere lønnssystem har hatt et stort innslag av stykkpristillegg som gjør at lønnen har variert fra dag til dag og fra måned til måned. Dette skapte en økonomisk utrygghet for budene. For å få til denne løsningen tilbød NTF å gi MBL og distribusjonsselskapene en ny omfangsbestemmelse som ville større inntjeningsmulighet og større mulighet for produkt- og bedriftsutvikling.

- Vi er glad for at vi har kommet til en løsning og ikke minst at det nye lønnssystemet både gir budene større økonomisk trygghet og at det er kommet en avtale som gir bedriftene utviklingsmuligheter slik at jobbene i framtida blir tryggere, sier Lars M. Johnsen, forbundsleder i Norsk Transportarbeiderforbund.

Resultatet blir sendt ut til uravstemning med svarfrist til Riksmeklingsmannen og MBL den 16. september 2016.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok