Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Enighet i LKAB-forhandlingene

5.november 2016
Norsk Transportarbeiderforbund og NHO Logistikk og Transport ble i kveld enige i årets tariffoppgjør for de ansatte i LKAB Norge AS. Resultatet av de sentrale forhandlingene var i samsvar med resultatet i frontfaget.

Det gjennomsnittlige lønnsnivået i bedriften er, på grunn av betydelig skiftarbeid, høyere enn den gjennomsnittlige industriarbeiderlønnen. Det ble ikke gitt sentrale lønnstillegg i årets oppgjør, men de lokale parter, LKAB Arbeiderforening og LKAB Norge AS, ble enige om å gjennomføre de lokale forhandlingene parallelt med de sentrale forhandlingene for å få til en løsning i årets oppgjør.

I de lokale forhandlingene ble det enighet om å heve lønnssatsene i bedriften med 1,5 prosent i 2016 og 1 prosent i 2017. Det ble også enighet om noen tekniske endringer i overenskomsten for de LKAB-ansatte. Samlet vil dette gi en økning av satsene i overenskomsten med ca. 5 kroner per time.

Oppgjøret går til uravstemning med svarfrist 31. mai.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok