Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Enighet i havnemekling

24.september 2016
Lars web Syv timer på overtid i den avsluttende meklingen for havneområdet ble partene enige om nye tariffavtaler. Meklingen omfattet Rammeavtalen om fastlønnssystem for losse- og lastearbeidere (Rammeavtalen), Sør- og Nord-Norgeavtalen og Havneoverenskomsten. Konfliktene/boikottene og sympatistreiken vedrørende tariffopprettelsene i Risavika Terminal i Tananger, Holship i Drammen og Yilport i Oslo fortsetter.

Partene har meklet i to omganger, først den 16., 17. og 18. august hvor partene ble enige om en pause i meklingen, deretter den 23. og 24. september. I meklingspausen jobbet partene hver for seg, i fellesskap og sammen med meklingsinstitusjonen med mange av de problemstillingene som har oppstått de senere år i forbindelse med rettsaker og konflikter.

Enigheten medfører at partene er enige om at ILO-konvensjon 137 er gjennomført gjennom Rammeavtalen og Sør- og Nord-Norgeavtalen. Partene vil be Arbeids- og sosialdepartementet om å iverksette arbeid opp mot ILO for å avklare om ILO 137 er korrekt implementert i Norge. 

Inntil ILO har besvart henvendelsen, vil dagens arbeidsordninger i havnene bli videreført, og det vil ikke være adgang til å inngå nye avtaler der tariffavtalenes unntaksbestemmelse anvendes. Det medfører at det ikke vil være mulig å endre tariffbindingene i havnene eller lage nye "eksklusivitetsavtaler" e.l.

Partene er også enige om å medvirke til at eventuelle losse- og lasteklausuler i tariffavtalene for ITF-tilsluttede sjømannsorganisasjoner ikke brytes. Dette medfører at det skal jobbes for at losse- og lastearbeiderne utfører alt losse- og lastearbeid om bord i skip med den såkalte Cargo Handling Clause.

  • - Løsningen satt langt inne, sier NTFs forhandlingsleder Lars Johnsen. Vi fikk selvfølgelig ikke helt den løsningen vi ønsket, men vi tror det vil være god vei å gå for å be ILO om å tolke sin egen konvensjon og klargjøre om dagens ordninger i Norge er i samsvar med kravene. Vi i NTF er av den formening at dagens praktisering med eksklusivitetsavtaler og andre unntak fra fortrinnsretten er i strid med konvensjonen. Det er kun ILO som kan avklare dette.

Resultat av meklingene blir sendt ut til medlemmene til uravstemning med frist 15. oktober.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok