Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Endringsprosesser for skift og turnuser i bussen - Nytt veiledningsverktøy for tillitsvalgte og bedrift

26.september 2016
Dag-einar web I forbindelse med flere tariffrevisjoner i bussbransjen opp gjennom årene har spørsmål rundt skiftplanlegging og endringer i skiftplan vært løftet inn som direkte krav og gjennomgående drøftelser. Partene, der Norsk Transportarbeiderforbund har vært sterk pådriver og bidragsyter, har laget en veileder som skal kunne anvendes til hjelp for de tillitsvalgte og bedriften.

Nå er denne veilederen ferdig til bruk for tillitsvalgte og bedrift. Veilederen tar utgangspunkt i de bestemmelser som finnes i bussbransjeavtalens § 2.2.2 - Dette er et nytt veiledningsverktøy vi håper både tillitsvalgte og bedrift tar i bruk, sier 2. nestleder Dag-Einar Sivertsen. Håpet er at veilederen iallfall er med på å klargjøre hvordan en kan gå frem når det er endringer på gang i bedriftenes turnusarbeid. Vi vil legge ut veilederen på våre nettsider og vi har fått beskjed om at NHO Transport vil bekjentgjøre veilederen til alle sine medlemsbedrifter i bussektoren, noe som burde resultere i et bedre samarbeid rundt denne problemstillingen fremmover, avslutter Sivertsen.

Link til veileder

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok