Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Dokumenter til Landsmøte 2017

25.september 2017
Her er finner du dokumenter til Landsmøte 2017

NTF Landsmøte 2017 Program

NTF Beretning 2013

NTF Beretning 2014

NTF Beretning 2015

NTF Beretning 2016

Pkt 1 Åpning og konstituering

Pkt 2 Beretninger og regnskap 2013–2016

Pkt 5 Handlingsprogram 2018–2021

Pkt 5 Innstilling til innsendte forslag til handlingsprogram

Pkt 6 Kontingent

Pkt 7 Innsendte forslag til vedtekter

Pkt 7 Organisasjon og vedtekter

Pkt 8 Diverse forslag

 

 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok