Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Bytte av arbeidsgiver i forbindelse med oppstart av nytt anbud i Oslo

10.mars 2016
Ole einar web Flere av våre medlemmer og tillitsvalgte bytter i disse dager arbeidsgiver i forbindelse med at Veireno AS overtar anbudet for hele Oslo.

Norsk Transportarbeiderforbund eller våre lokalforeninger får ikke lister over hvem som blir berørt verken fra dagens arbeidsgivere eller fra ny arbeidsgiver.

Det er derfor viktig at du som medlem melder fra til din lokale forening, om hvilke endringer du får. Er endringen bytte av arbeidsgiver, eller du uheldigvis skulle bli arbeidsledig er det viktig å melde fra for å få videreført medlemskapet ditt.

Da anbudet og endringene er i Oslo er det nærliggende å tro at flertallet av medlemmer er tilknyttet Oslo Transportarbeiderforening, men det kan også være at medlemmer er tilknyttet andre foreninger.

Dette gjør du enklest ved å sende inn følgende opplysninger til otf@transportarbeider.no eller til ntf@transportarbeider.no

Navn, Fødsels/personnr, Tlf. og epost, gammel og ny arbeidsgiver

Til de som har tatt arbeid i Veireno AS og forsetter å innhente avfall så er det t tariffavtale i Veireno, der lønn og arbeidstid med tillegg er tariff festa, og Norsk Transportarbeiderforbund kjenner til at noen går ned i lønn pga. arbeidsgiverbytte i forbindelse med anbud.

Det er beklagelig at lønn skal være handelsvare ved anbud, dette er politikerne som styrer ved sine anbudskontrakter. Norsk Transportarbeiderforbund arbeider for at det skal være virksomhetsoverdragelse ved anbud innen miljø og gjenvinning på linje som det er i buss sektoren, for å gi trygge lønns og arbeidsvilkår for bransjen.

Ved spørsmål kan forbundets saksbehandler Ole Einar Adamsrød kontaktes på telefon 926 35 335 eller epost ole.einar.adamsrod@transportarbeider.no

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok