Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Busstreik avverget!

5.mai 2016
Tariff 2016 - mekling - Åtte timer på overtid kom vi i mål med et godt resultat for våre medlemmer. Vi løfter ansatte nærmere industrien, og vi har sikret bedring av arbeidsforholdene i bussbransjen, sier Dag-Einar Sivertsen, forhandlingsleder og 2. nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund.

- Dette er et resultat vi kan si oss fornøyd med, som sikrer våre medlemmer en lønnsutvikling på nivå med snittet i industrien, samt at dopauser er på plass, sier Dag-Einar Sivertsen.

Resultatet gir et generelt tillegg til alle per 1. april på kr. 4,- til alle og fra 1. juli 2016 gis et tillegg til alle på kr. 2,- som kompensasjon for endringer på Frikortbestemmelsen.

Bussjåførene hadde en god lønnsutvikling noen år, men falt ned igjen. Vi har gått fra 98 prosent til 93,9 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Nå er vi tilbake på 97 prosent.

Fra 1. april 2017 gis et reguleringstillegg til bussjåførene, dette kommer i tillegg til det generelle tillegget som gis i 2017.

Tillegget for ubekvem arbeidstid på 40 % utvides til å gjelde fra kl. 06.00 lørdag og ut skiftdøgnet søndag. Dette innfases ved nye anbud.

- Å kjøre kollektivt er framtida. Vi kjemper for en jobb det verdt å stå i. Vi kjemper for en jobb det er verdt å leve i. Summen av resultatet gjør hverdagen i bussbransjen bedre, sier Dag-Einar Sivertsen.

Renholdere, verksted og administrativt ansatte i Nettbuss får samme fagbrevtillegg som bussjåførene har i dag.

Minstelønnsatsen for funksjonærer i Nettbuss ble hevet betraktelig.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok