Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Brudd i tarifforhandlingen for avisbudene

20.mai 2016
LarsJohnsen240512 Etter to dagers forhandlingen mellom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) i NHO, valgte Norsk Transportarbeiderforbund å bryte forhandlingene. Riksmekler vil bli varslet om bruddet og oppgjøret vil nå gå til mekling.

I følge lønnsstatistikken utarbeidet av MBL var den gjennomsnittlige lønnen for avisbud i Norge på 91,6 prosent av industriarbeiderlønn. Norsk Transportarbeiderforbund krav var at denne nivået skulle opprettholdes i årets oppgjør, noe MBLs tilbud ikke ville føre til.


Under forhandlingene la NTF fram en skisse som før til produktutvikling og mulighet for økte inntekter for distribusjonsselskapene, samtidig som dette ville ivareta avisbudenes relative nivå i forhold til industriarbeidernes lønnsnivå. Denne skissen ble avvist av MBL. MBL avviste også å gi generelle tillegg som kunne sikre en lønnsutvikling på nivå med andre arbeidstakere i Norge.

- Vi måtte bare konstatere at partene stod svært langt fra hverandre og at det ikke var mulig å komme til enighet i forhandlinger, sier forbundsleder Lars M. Johnsen i NTF. Han var forhandlingsleder for NTF under forhandlingene.


Dagens avisbudoverenskomst er basert på en lav grunnlønn og stykkpristillegg for distribusjon av andre produkter enn abonnementsaviser.

Dette lønnssystemet gir stor usikkerhet knyttet til lønnsstatistikk, lønnsnivå og ikke minst for avisbudenes lønn, sier Johnsen. Han sier at det er synd at partene ikke klarte å enes om en ny omfangsbestemmelse og et nytt avlønningssystem med en fast og høyere timelønn uten stykkpristillegg. Dette ville gitt både større utviklingsmuligheter for bedriftene og større forutsigbarhet og sikkerhet for inntekten for avisbudene. MBLs tilbud ville ført til at avisbudene ville ha tapt vesentlig i forhold til andre arbeidstakergrupper, og bruddet var derfor uunngåelig.
 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok