Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Brudd i havneforhandlingene mellom NTF og NHO LT

25.mai 2016
Terje270412 Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) brøt i kveld kl. forhandlingene med NHO Logistikk og Transport (NHO LT) om revidering og fornyelse av havneoverenskomstene. NTFs hovedkrav var at NHO LT aksepterte at ILO-konvensjon 137, og fortrinnsretten til havnearbeid som følger av denne konvensjonen, ble fastslått i tariffavtalene i havnene. Arbeids- og sosialdepartementet bekreftet i brev til NTF den 22. januar 2016 at ILO-konvensjon 137 er implementert i Norge gjennom havneoverenskomstene. Likevel ble dette kravet avvist av NHO LT. ILO-konvensjon 137 er en sikring av de sosiale forhold for havnearbeiderne og derved et vern mot sosial dumping.

Før innføringen av ILO-konvensjon 137 i 1975 svarte Norsk Arbeidsgiverforening (N.A.F. nå NHO) at lovgivning og praksis allerede var i samsvar med konvensjonen. "Særlig gjelder det praksis, idet vi spesielt refererer til de bestående avtaleforhold mellom vår forening og Landsorganisasjonen i Norge når det gjelder losse- og lastearbeid. De prinsipper som ligger til grunn for konvensjons- og rekommandasjonsteksten har partene i arbeidslivet allerede for lengst akseptert", skriver N.A.F. i sitt høringssvar i 1973. Dette svaret vil ikke NHO i dag vedkjenne seg.

Terje Fenn Samuelsen, 1. nestleder i NTF sier at NHO LTs mål er å underkjenne ILO-konvensjonen og fortrinnsretten for å gjeninnføre løsarbeidersystemet i havnene og undergrave havnearbeidernes lønns- og arbeidsvilkår.

- NHO ønsket å kvitte seg med de registrerte havnearbeiderne og derved det vern og den regulering som følger Norges forpliktelse etter ILO 137. NHOs drøm er å benytte skipets mannskap med en overtidslønn på 5 $ (30 - 40 kroner) for å utføre losse- og lastearbeid i norske havner. Dette er sosial dumping og det aksepterer vi ikke! Vi ser i dag allerede at det i økende grad brukes løsarbeidere og innleide fra vikarbyråer med ei lønn langt under tariffavtalens minstelønnssatser for å utføre losse- og lastearbeid, fortsetter Samuelsen.

Tariffoppgjøret for havneoverenskomstene går nå til mekling og Riksmekleren vil bli kontaktet for å finne tidspunkt for meklingen. en evtentuell streik kan tidligst iverksettes fra 10. juni.

 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok