Nett-banner 950x173 72

Bransjerådet for Miljø & Gjenvinning

5.august 2017
Bransjerådet består av tillitsvalgte fra bedrifter i bransjen, og er valgt for tariffperioden på to år.
Transportarbeiderforbundet organiserer arbeidere i miljøbedrifter som driver med håndtering av avfall og avfallsprodukter, innhenting, transport, sortering, bearbeiding, deponi, ombruk- og gjenvinning av avfall og returprodukter, behandling av boreslam, herunder kjemikaler, samt slamsuging, septiktømming, spyling, sanering, rengjøring m.v. Forbundet har egne tariffavtaler for bransjen.
 
Transportarbeiderforbundet saksbehandler for miljøbransjen er:


Forbundssekretær Ole Einar Adamsrød
Mobil: 926 35 335
ole.einar.adamsrod@transportarbeider.no'
 

Bransjeråd for perioden 2016-18

Arne Johnsrud Agder Transportarbeiderforening 48152366 r.hovedtillitsvalgt@renonorden.no
Yngve Moland Transportarb.for. Vestfold-Telemark 97058844 ymoland@hotmail.com
Jarl-Erik Hauge Vestnorsk Transportarbeiderforening 48004648 jarl.erik68@gmail.com
Frank Ottar Dahlberg Hedmark Transportarbeiderforening 90066031 ev-dahlb@online.no
 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok