Nett-banner 950x173 72

Bransjerådet for godssjåfører

4.juli 2016
Bransjerådet er sammensatt av tillitsvalgte i bedrifter som kjører lang- og/eller nærtransport av gods. Bransjerådet er valgt for tariffperioden på to år.

Bransjerådet gods 2016-2018

Bransjerådet for gods for perioden 2016 - 2018
Transportarbeiderforbundet organiserer godssjåfører - både lang- og nærtransport (distribusjonskjøring, stykkgodstransport, tankbil, bulkkjøring og øvrige typer distribusjonstransport).
 
Forbundets saksbehandlere for godssjåførene er:

Forbundssekretær Morten Hagen
Mobil: 415 28 511
morten.hagen@transportarbeider.no

Bransjeråd for perioden 2016 - 2018

Chris Rudi Lind Polarsirkelen Transportarbeiderforening 99255407 Chris_rudi_lind@hotmail.com
Nils Bjarte Sæle Vestnorsk Transportarbeiderforening 94488190 nils.bjarte@me.com
Dagfinn Evensen Oppland Transportarbeiderforening 41536865 evensen.dagfinn@gmail.com
Erik Øvreseth Vestnorsk Transportarbeiderforening 98225135 erikoe@netcom.no
Asgeir Ripe Sogn og Fjordane Transportarbeiderforening 90961086 a-ripe@online.no

 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok