Nett-banner 950x173 72

Bransjerådet for avisbud

13.september 2017
Bransjerådet for avisbud er sammensatt av representanter for tillitsvalgte i aviser og distribusjonsselskaper. Bransjerådet velges for tariffperioden på to år.

Forbundet har en landsomfattende tariffavtale for avisbud, og har 1300 medlemmer i bransjen.

Saksbehandler for avisbudene er:

Forbundssekretær Sissel Karlsen
tlf. 992 24 516
sissel.karlsen@transportarbeider.no


Bransjerådet for avisbud

Følgende er valgt for perioden 2016 - 2018:

MEDLEMMER:

Rune Kristiansen   (Leder)           40% A-media (Uavhengig)
May-Brit B. Olsen  (Nestleder)     Schibsted
Erlend Larsen                               A-media
Christine Schauer                         A-media
Birgit Fiske                                   Polaris
 

VARAMEDLEMMER:

Jan Erik Husby                             (Uavhengig av de tre store)
 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok