Nett-banner 950x173 72

Bransjerådet for ansatte i grossistbedrifter

13.september 2016
Bransjerådet består av representanter for tillitsvalgte i bransjen, og er valgt for tariffperioden på to år.

Transportarbeiderforbundet organiserer arbeidere i grossistsektoren (lager, varedistribusjon og transport) - bl.a. dagligvaresektoren, frukt- og grøntsektoren, fiskedistribusjon, landbrukssamvirket, stål- og jernvaresektoren, hvit- og brunvaresektoren og elektronikksektoren.

Forbundet har egne tariffavtaler for sektoren. Totalt har Transportarbeiderforbundet vel 3000 medlemmer i bransjen.

Saksbehandler for grossistbedriftene er:

Forbundssekretær Bjørn Anders Jonassen
tlf. 920 12 514
bjorn.anders.jonassen@.transportarbeider.no


Bransjerådet for perioden 2016 - 2018

Medlemmer

Leder : Fredrik Solvang   Alsehll
Nestleder : Stian Kvalvåg  Asko
Sekretær : Pål Rostad  FKA
1. Medlem John Brandstrup Asko
2. Medlem Thomas Jørgensen Alhsell
3. Sindre Moen Bare
4. Knut Eliassen Rema

Varamedlemmer :

1. Helge Myrrusten Asko
2. Arild Andersen FKA
3. Øystein Rudi Bama
4. Haldis Haugen Asko

  

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok