Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Advarer mot UBER modellen i den såkalte delingsøkonomien

20.september 2016
Dag-Einar071915-small ITF (internasjonal transportarbeiderføderasjon) drøfter UBER problematikken på en konferanse i Antwerpen i Belgia. Dag-Einar Sivertsen fra Norsk Transportarbeiderforbund deltar på konferansen sammen med deltagere fra mange organisasjoner verden rundt.

Konferansen har som mål å drøfte tiltak mot Uber modellen og det ITF oppfatter som et angrep på faglige rettigheter i hele verden. Mange innledere fra ulike verdensdeler tegner et dystert bilde av en virksomhet som i tillegg er ute av kontroll fra ulike myndigheters side. Ubers aggressive lobbing for å få endret lovverket i mange land, slik at de kan operere fritt og uavhengig er en utfordring for demokratiet i disse landene sa flere av delegatene fra talerstolen.

Sivertsen kom i sin innledning med en advarsel mot UBER som modell i diskusjonen rundt delingsøkonomien, som for tiden er i vinden også i Norge. UBER modellen er bare starten på en utvikling Norsk Transportarbeiderforbund er svært skeptisk til. Modellen og delingsøkonomien er en trussel mot det enkelte lands offentlige velferdssystem og må forhindres med alle tilgjengelige midler, advarte Sivertsen til en lydhør forsamling. - Taper vi kampen mot Uber modellen og fenomenet delingsøkonomi slik vi frykter den, er vi som fagbevegelse ille ute å kjører, avsluttet Sivertsen til applaus fra forsamlingen.
 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok