Nett-banner 950x173 72

Dag Tønder

Norsk og Engelsk politikk – To fors...

- 12.05.2011
Fra Engelsk politikk, Eu, vetorett til de 99 %. Er annerledeslandet ikke så annerledes alikevel..

X

Den 30 november tok LO en sterk avstand fra rasisme og fremmedfrykt i Norge. Tidligere samme dag så var godt over 2 millioner Britiske fagorganiserte i den største streiken på over 30 år. En av fagforeningene som deltok hadde ikke streiket på 114 år. Flere andre ikke siden 70 tallet. Streiken hadde en enorm oppslutning i Nord Irland, Skottland og England.
Idag så er det en massiv protest imot innføringen av vikarbyrådirektivet etter at flertallet av Arbeiderpartiets stortingsgruppe gikk inn for å vedta direktivet inn i norsk lov. Disse to hendelsene i UK og Norge ser ikke sammenlignbare ut, men på et område så er de like. Arbeiderpartiets søstreparti i England støttet ikke streiken, de ville kun støtte grunnen til at den oppsto. I Norge så er Arbeiderpartiet litt klarere. De vil trosse en samlet fagbevegelse for igjen å tekkes EU.
Gro Harlem Brundtland brukte engang vetoretten som en stort argument for å innføre det som var hennes andre valg, EØS avtalen. Uten den så var det ikke sikkert at den avtalen ville blitt noe av. Et land som sier nei til EU to ganger i folkeavsteming har rett til å beskytte sin grunnlov imot overnasjonale beslutninger. Vetoretten gir oss akkurat det.
Labour har tatt en klarere høyre dreining etter Tony Blair med «New Labour» og selv om hans arvtager Gordon Brown skulle være en mer «radikal» kandidat så var det lite endring på labours politikk etter at han ble statsminister.
Arbeiderpartiet kom til makten etter at Bondevik 2 regjeringen med  Victor Norman (arbeids- og admininstrasjonsminister) forsøkte lempe på reglene om midlertidig ansatte. Det var den siste og alvorligste av flere kraftige angrep på arbeidsmiljøloven som til slutt fellte denne regjeringen. Mye av dette vil jeg si Gerd Liv Valla kan ta æren for.
New Labour sin politikk ble til slutt for vanskelig og skille ifra Høyresiden, ihvertfall i retorikken. Det var også for viktig å få støtte av de rike og mektige til at man kan bruke arbeidernes ståsted og virkelighet som et utgangspunkt for sin politikk.
Arbeidere fører kamper over store deler av Europa for å begrense kutt i budsjetter som vil føre flere mennesker inn i fattigdom eller arbeidsløshet. På mange måter så kan man se at det vokser frem en større vilje til å ta ansvar for å påvirke og endre politisk høyre og venstre side.
Vil det bety at Europas «arbeider» partier vil ta større ansvar for at oss 99% blir hørt?
Dag Tønder

Trekk tilbake avskjeden!

- 06.05.2011
Tirsdag 7. juni mobiliserer vi til en stor støttemarkering for Monica Okpe, klubbleder i DHL på Ulven i Oslo. Møt opp kl. 13.45!

X

Det skjer samtidig som forhandlingsmøtet med DHL pågår i Ulvenveien 111.

Monica har fått sparken fra sin jobb og vi vet at det ikke er hennes egne handlinger som “vanlig” arbeidstaker som er grunnen, men bedriftens ønske om å kvitte seg med en hardt arbeidende klubbleder. Avskjeden er rett og slett en straff fra DHL sin side.

Oppsigelse - Avskjed
Forskjellen på en normal oppsigelse og en avskjed er enkel og har et viktig rettsprinsipp som grunnlag. Om man blir sagt opp så kan man kreve å få arbeide frem til en rettssak kommer opp og er avgjort. Om bedriften er uenig, må de gå til retten for å kreve at arbeideren ikke kan stå i stilling. Det er et viktig vern. Uten inntekt så er flertallet ikke istand til å gå imot en urettmessig oppsigelse. Da faller rettsvernet bort.

Avskjed derimot brukes i de tilfeller hvor den ansatte etter bedriftens mening har gjort noe så grovt at man kan sies opp på dagen. Det brukes i tilfeller når en ansatt har utført et grovt underslag e.l . Da må arbeideren selv gå til retten for å kreve å få stå i stillingen frem til saken er avgjort i retten. Det skal derfor mye til for å bruke en avskjed. I Monica sitt tilfelle så brukes det for noe helt annet.

Kjempe!
Grunnen er etter vår mening at bedriften ønsker å knekke henne psykisk og økonomisk. Det er en stor påkjenning å få sparken. De fleste makter ikke kjempe imot. Man ønsker ikke å kjempe for å komme tilbake på en arbeidsplass som behandler deg så til de grader urettferdig. Monica derimot vil tilbake på jobb. Hun har klart sagt at hun vil fortsette sitt verv som klubbleder og jobbe videre med sine arbeidskamerater uansett hvordan bedriften opptrer.

Da må vi støtte henne med alt vi har av midler. Økonomisk, ja, men aller viktigst er å vise at vi støtter henne moralsk imot DHL sin behandling av tillitsvalgte.

DHL
Jeg skal bare nevne noen få eksempler som jeg kjenner til, på hvordan DHL behandler sine tillitsvalgte og ansatte i vernetjenesten. Monica taper ca 35 000;- i året bare ved å utføre sitt verv. Bedriften nekter de tillitsvalgte i DHL lønn når de skal ta kurs, gå på møter i lokal fagforening osv. Dette på tross av at en deltar på slike møter for å ta opp DHL sine brudd på lover og avtaler.

Hovedverneombudet på DHL Ulven fikk advarsel for å være “konfliktsøkende”. Han tok opp saker som bedriften ikke likte, slik som manglende brannøvelser, ulovlig vikarbruk og overtidsbruk for å nevne noe. Han trakk seg nylig fra sitt verv. Han orka ikke mer.

Klubbleder på DHL Express Berger fikk advarsel etter å ha vært med i drøftelsesmøtet i forbindelse med Monica sin avskjed. Det på tross av at han kan dokumentere at han har fått lønnet fri. Alle som har verv i DHL sliter med å få tid til å utføre vervet sitt, dette på tross av at bedriften skal følge Hovedavtalen som gir de rett til “nøvendig tid”.

En ny trend?
Jeg har vært tillitsvalgt i spedisjon i 13 år, og det er noe jeg er stolt av. Når bedriftene nå går målrettet på de tillitsvalgte personlig, må vi kjempe imot. Trenden har vært tydelig i flere bedrifter enn DHL. Det kan alle tillitsvalgte jeg kjenner, skrive under på. Sluttpakker, advarsler for minimale forhold, grove brudd på hovedavtalen.

Personlig har jeg ingen advarsler fra min bedrift, man allikevel kom ledelsen med tilbud om 2 års lønn om jeg sluttet på dagen. Tror jeg fikk tilbudet 5 ganger før de ga seg. Tilfeldig ? Neppe. Nå er på tide at transportbedriftene rydder opp! 

Dag Tønder

004 Dag Tonder web
 
Dag Tønder er sekretær i Oslo Transportarbeiderforening
 
Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok