Nett-banner 950x173 72

Boikott av Risavika fra 1. november!

22.oktober 2013
Risavika Havn Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) setter i verk full boikott av Risavika terminal ved Stavanger fra 1. november. Det ble tirsdag ettermiddag brudd i forhandlingene om opprettelse av tariffavtale ved terminalen. - Vi trodde arbeidsgiverne var interesserte i å forhandle om tariffavtale, men det var de ikke, sier forbundsleder Roger Hansen i NTF. Les mer!


- Dette er et kraftig angrep på arbeidstakerrettigheter, og vi kommer ikke til å gi oss før kampen er kronet med seier. NTF vil nå gå i dialog med en rekke andre forbund for å diskutere hvordan man kan få en mest mulig effektiv boikott av Risavika. Vi vil derfor komme tilbake med ytterligere informasjon om konsekvensene av en slik boikott, sier Roger Hansen.

NTF ønsket å opprette en tariffavtale ved Risavika terminal etter at den faste tvistenemda i fjor konkluderte med at terminalen var et såkalt tarifftomt rom, dvs at NTF har rett til å ta i bruk kampmidler for å få gjennomført sine krav.  NHO Transport og Logistikk (tidligere LTL) nektet å gå med på dette, og NTF varslet da boikott av terminalen 16. oktober i fjor.

Arbeidsgiverne stevnet NTF for Arbeidsretten med påstand om at boikott ville være ulovlig. Transportarbeiderforbundet vant saken i Arbeidsretten. Arbeidsgiverne bragte så saken inn for Oslo Tingrett for brudd på boikottloven, der de tapte på alle punkter og ble også dømt til å dekke saksomkostningene. NTF varslet så at boikott ville gjennomført fra 1. oktober, men utsatte dette til 1. november fordi arbeidsgiverne tilsynelatende ønsket å forhandle om en tariffavtale.

- Vi er svært skuffet over at arbeidsgiverne i realiten ikke ønsket å forhandle om opprettelse av en tariffavtale ved terminalen. De har nå tapt i både Arbeidsretten og Tingretten i denne saken og burde heller forhandle om innholdet i en tariffavtale i stedet for å velge konfrontasjon. I denne saken opptrer de både urimelig og uansvarlig, sier Hansen.

Hansen sier at NTF skal ha møte med de norske sjømannsorganisasjonene på fredag for å planlegge hvordan boikotten skal gjennomføres.
- Vi vil også kontakte den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen (ITF) og orientere de om situasjonen ved Risavika terminal, sier forbundsleder Roger Hansen.

 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok