Nett-banner 950x173 72

Uravstemning i spedisjon

20.mai 2014
LarsJohnsen240512 Forslagene til ny speditøroverenskomst og ny overenskomst i Schenker, er nå sendt ut på uravstemning med frist 4. juni kl. 15.00. - Det er viktig at det nå mobiliseres på alle arbeidsplasser slik at vi får god deltakelse i uravstemningen, sier 1. nestleder Lars M. Johnsen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Les mer!

- Foreningen må selv sørge for å trykke opp tilstrekkelig antall hefter til på denne avtalen. De må også sørge for at det gjennomføres medlemsmøter der det informeres om resultatet og foretas avstemning over dette. Kostnadene foreningene måtte ha i forbindelse med trykkingen, vil bli dekket av forbundet, sier Lars M. Johnsen.

NTF oppfordrer alle til å avholde medlemsmøter/informasjonsmøter om lønnsoppgjøret, hvor det må legges opp til at medlemmene der og da foretar avstemning på lønnsoppgjøret. Det foregår ved at hvert enkelt medlem der og da leverer sin stemme per sms (det er helt gratis!) eller ved urneavstemning. Her må det foreligge en medlemsliste hvor det krysses av etter hvert som det enkelte medlem putter stemmeseddelen i en urne.
 
Fristen for uravstemningen er 4. juni kl. 15.00.
 
Trykk her for å lese uravstemningsheftet for speditøroverenskomsten!
Trykk her for å lese uravstemningsheftet for Schenkeroverenskomsten!
 
 
 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok