Nett-banner 950x173 72

Stemte ja til miljøavtalen med NHO

8.juni 2014
OleEinar260514-small2 Flertallet stemte ja til den nye miljøoverenskomsten mellom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO Transport. - Vi er tilfreds med resultatet, men deltakelsen i uravstemninga var skremmende lav, sier NTFs forhandlingsleder for overenskomsten, forbundssekretær Ole Einar Adamsrød. Les mer!

Oppgjøret for denne overenskomsten havnet i mekling som ble gjennomført i juni. Partene ble enige syv timer på overtid.

- Det var 12,5 prosent av de stemmeberettigede som deltok i avstemninga. Dette er selvsagt alt for lavt. Vi måtte derfor til LO for å få godkjent uravstemninga. På grunn av sommerferien, hadde medlemmene hele syv ukers frist på å stemme. Vi hadde virkelig håpet at flere deltok. Dette er alvorlig, så vi må sette oss ned å prøve og finne ut hva som kan få flere til å delta i uravstemningene i framtida, sier Ole Einar Adamsrød.

Dette er de viktigste punktene i den nye miljøoverenskomsten: 

·         Arbeidsgiverne skal nå dekke alle kostnadene til yrkeskompetansebeviset (YKB) som sjåførene må ta hvert femte år, inklusive lønn i kursperioden

·         Minstelønna heves med kr 5,40 pr time til kr 156,15

·         Sjåførtillegget økes med kr 2,- pr time for alle sjåfører som utfører arbeid med krav til sertifikat klasse C/CE

·         Alle gis et generelt tillegg på kr 0,75

·         Fagbrevtillegget økes med kr 3,- pr time

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok