Nett-banner 950x173 72

Fornøyd med storsatsing på tunnelsikring

24.september 2013
RogerHansen 060513 - Det er bra at Statens Vegvesen (SVV) ønsker å satse 8 milliarder på en storstilt sikring av tunneler på vegnettet de neste fire årene. Vi forutsetter at denne satsingen ikke går ut over andre viktige tiltak som rassikring og døgnhvileplasser, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Les mer!


Det er Statens Vegvesen som nå har lagt fram forslag til handlingsplan for perioden 2014 - 2017.

- Brannen i Gudvangatunnelen i sommer viste at det er et stort behov for å utbedre tunnelene på vegnettet. Vi er derfor fornøyde med at Statens Vegvesen tar dette på alvor. Men Vegvesenet må også sette av nok frie midler til akuttiltak de neste fire årene, sier Roger Hansen
 
- Raset i Tokagjelet på riksveg 7 i Hardanger, viser at det er stort behov for å ha frie midler disponibelt. Her blir vegen sannsynligvis stengt i to måneder med store konsekvenser for både person- og godstrafikk i Hardanger, sier Hansen.
 
Døgnhvileplasser
I handlingsplanen legges det opp til en utbygging og utbedring av til sammen 19 døgnhvileplasser for langtransport. Det foreslås avsatt 270 MNOK til tiltaket. Utbyggingen er i tråd med prioriteringen i forslaget til Nasjonal Transportplan.
 
- Dette er et skritt i rett retning, men vi synes ikke utbyggingen skjer fort nok. Dette er et svært viktig tiltak for langtransportsjåførene for at de skal kunne avvikle pålagte hviletider under anstendige forhold. Det er behov for minst 80 døgnhvileplasser i Norge, vi har per i dag 15 slike plasser, sier Roger Hansen.
 
Rassikring
I forslaget til handlingsprogram for de neste fire årene, foreslås det avsatt i underkant av 4 milliarder kroner til rassikring på riksvegnettet, det meste er statlige midler. Dette vil føre til at 45 raspunkter blir eliminert.
- Vi er fornøyde med at midlene til rassikring har økt. Men her er behovet nærmest bunnløst, så det kan nesten ikke brukes for mye penger til dette, sier forbundsleder Roger Hansen.
 
Handlingsprogrammet til Statens Vegvesen skal nå til høring hos fylkeskommunene. Etter dette, blir forslaget sendt ut på en ordinær høringsrunde.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok