Nett-banner 950x173 72

Tarifforhandlinger med Felleskjøpet Agri

4.september 2014
Felleskjøpet jpg Forhandlingene med Felleskjøpet Agri startet torsdag 9. april. - Vi har blant annet som mål å heve minstelønna i denne grossistbedriften opp på linje med minstelønna i grossistavtalen med Virke, sier forbundssekretær Bjørn-Anders Jonassen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Les mer!

Kravene som ble overlevert i dag, inneholder også krav om et generelt tillegg som øker kjøpekraften, herunder lavlønn- og likelønnstillegg. Et annet viktig krav, er at ansatte som fyller kriteriene for å ta fagbrev, får alle kostnader knyttet til dette dekket av bedriften.

- Vi har også krav knyttet til overtidssatser og pensjon, sier Jonassen. Forhandlingene med Felleskjøpet Agri gjennomføres sammen med NNN, Handel og Kontor og FLT, med forbundssekretær Bjørn-Anders Jonassen som forhandlingsleder. Forhandlingene avsluttes 10. april.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok