Nett-banner 950x173 72

Store utfordringer for transportsektoren

26.januar 2014
Norsk Transport-small Transportsektoren står overfor store utfordringer både politisk og organisatorisk i framtida. Det kom fram i forskningsrapporten "Norsk Transport – veien videre" som ble lagt fram på landsmøtet til NTF i Kristiansand søndag ettermiddag. Les mer!

Det er forskningsinstituttet Fafo som har laget rapporten på oppdrag fra NTF. Den ser på hvordan samferdselssektoren har utviklet seg siden 1990, og beskriver sentrale utfordringer og konfliktlinjer for NTF fram mot 2020. Fafo-sjef Jon Hippe kalte rapporten en bekymringsmelding om tilstanden i transportsektoren i presentasjonen.

- Rapporten bekrefter at det har vært en dramatisk endring i transportsektoren siden 1990, og at disse endringene vil fortsette. Det er ikke mange år siden at kabotasje var et begrep ingen visste om. Nå er dette en av de største utfordringene i sektoren, sier forbundsleder Roger Hansen.
 
- Utfordringene som rapporten trekker opp, er svært viktige. NTF må få flest mulig medlemmer, og vi må kjempe for lønn og arbeidsvilkår for disse medlemmene. Men vi må også jobbe med politiske saker som for eksempel helsepolitikk og velferdspolitikk for å lykkes som forbund i framtida, sier Hansen.
 
- Fafo-rapporten beskriver en transportbransje der innslaget av useriøse aktører øker. Seriøse aktører i Norge må konkurrere med utenlandske selskaper som betaler sjåførene sine luselønn. De presses av sine arbeidsgivere til å bryte lover og regler, og til å begå kriminalitet, sier Roger Hansen.
 
- Vi tror Fafo-rapporten vil legge viktige premisser for samferdselsdebatten. Vi må alltid basere de viktige beslutningene på kunnskap. Vi har fått mye slik kunnskap gjennom denne rapporten. Selv om Fafo-sjefen kalte rapporten en bekymringsmelding, er vi ikke redde for å gå løs på utfordringene som blir trekt opp i rapporten, sier forbundsleder Roger Hansen
 
Etter presentasjonen av Fafo-rapporten, var det innledninger med statssekretær Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet og LO-leder Gerd Kristiansen. Innledningene ble etterfulgt av en paneldebatt med sentrale samferdselspolitikere på Stortinget. Salen fikk også komme til med noen spørsmål til politikerne.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok