Nett-banner 950x173 72

Stor forskjell mellom rødgrønt og borgerlig

29.mai 2013
IMG 1169-small Tirsdag 28. mai presenterte LO en faktarapport om hva partiene har sagt og stemt i sentrale arbeidslivssaker på Stortinget de siste åtte årene, samt en gjennomgang av alle representantforslagene for samme periode. Rapportene viser at det er stor forskjell på blokkene i arbeidslivsspørsmål. Les mer!


Det er LOs juridiske avdeling som har utarbeidet en faktarapport om hva partiene har sagt og stemt i sentrale arbeidslivssaker på Stortinget . Notatet er en gjennomgang av lovendringene innenfor arbeidslivet i Stortingsperiodene 2005-2006 til og med 2012-2013 (ut mai 2013). Her får du svar på hvordan arbeidslivet sannsynligvis ville sett ut med et borgerlig flertall i Stortinget de siste åtte årene.

Konklusjonen er basert på en gjennomgang av innstillingene til samtlige lovendringer samt tilhørende stortingsforhandlinger slik de er publisert på stortinget.no under tema Arbeidsliv og lovsaker.

Forhandlings- og HMS-avdelingen la frem en gjennomgang av alle dok 8 forslag i samme periode. Her får du svar på hvordan arbeidslivet sannsynligvis ville sett ut med et borgerlig flertall i Stortinget de siste åtte årene.

På bakgrunn av dette utredningsarbeidet, har LO konkludert med at arbeidslivet ville sett slik ut om det hadde vært et borgerlig flertall i de to siste stortingsperiodene: 

 •  Ingen betalt ammefri.
 • Ingen solidaransvar, hverken i allmenngjøringsloven eller ved innleie.
 • Ingen tiltakspakke for å sikre likebehandlingsprinsippet ved innleie:
  - Solidaransvar
  - Innsyn for tillitsvalgte, bemanningsforetaket og arbeidstaker
  - Drøftingsplikt
 • Ingen drøftingsplikt for bruk av midlertidige ansettelser.
 • Et dårligere varslingsvern for arbeidstakere.
 • Trossamfunn kunne fortsatt diskriminere homofile søkere ved ansettelser.
 • Midlertidige ansettelser også der det ikke er et midlertidig behov.
 • Større adgang til innleie da adgangen til midlertidig ansettelse og innleie går hånd i hånd.  
 • Dårligere tiltak for å unngå ulovlig innleie – ingen utvidet avtale plikt med de tillitsvalgte ved innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie, ingen dokumentasjonsplikt for innleie, ingen påseplikt for oppdragsgiver (at kontraktspartene nedover i en kontraktskjede følger kravene i allmenngjøringsforskriften).
 • Uføre ville ikke hatt barnetillegg.
 • Ingen rett til å fortsette i stilling ved helt eller delvis nedleggelse av bedriften.
 • Permittering ville ha vært lovregulert.
 • Arbeidsgivere kunne kjøpe ut arbeidstakernes ferierettigheter.
 • Arbeidstakere som har fylt 62 år ville ikke ha fått rett til redusert arbeidstid.
 • Lengre ventetid før dagpenger kan ytes.
 • Ingen rett til å stå i stilling ved lagmannsrettsbehandling og Høyesterettsbehandling hvis arbeidstakeren ikke får medhold av tingretten i sak om usaklig oppsigelse.
 • Ingen tjenestemannslov. Statlige ansatte ville ha mistet rettigheter ved oppsigelse og avskjed mv.
 • Økt ramme for overtidsbruk (fra 200 timer til 400 timer).
 • Reduserte rettigheter til overtidsbetaling.
 • Sannsynligvis ingen søksmålsrett for fagforeninger i bedrifter som driver med ulovlig innleie (jf. Innst. 348 L (2012-2013).

 Begge notatene finner du ved å trykke på denne lenken!  

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok