Nett-banner 950x173 72

Miljøforhandlingene i gang med NHO

20.mai 2014
NHO-Miljø190514-small Mandag 19. mai startet også Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) forhandlingene med NHO Transport om ny overenskomst for miljø og renovasjon. I likhet med forhandlingene med Maskinentreprenørenes Forening (MEF), er krav knyttet til arbeidstidsordninger viktige i forhandlingene. Les mer!

(Foto: NTFs forhandlingsdelegasjon i forhandlingene med NHO Transport)

De to overenskomstene innen miljø og renovasjon med henholdsvis MEF og NHO Transport har mange likhetstrekk, men er to selvstendige overenskomster.

- Vi har ambisjoner om å løfte lønnsnivået i bransjen både for MEF-avtalen og NHO-avtalen slik at det blant annet skal bli lettere å rekruttere nye folk. Vi forhandler NHO-overenskomsten på selvstendig grunnlag, men det er viktig at det ikke blir  store ulikheter mellom avtalene, sier forbundssekretær Ole Einar Adamsrød.

Det er satt av to dager til forhandlingene, som gjøres sammen med Yrkestrafikkforbundet (YTF).

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok