Nett-banner 950x173 72

Tilbød Jens bimedlemsskap

20.november 2013
Jens-ogRoger201113 - Siden du i valgkampen erfarte hvor krevende det er å være drosjesjåfør, så tilbyr vi deg bimedlemskap i Norsk Transportarbeiderforbund, sa forbundsleder Roger Hansen til stor applaus på Kartellkonferansen på Gol onsdag. Les mer!

Det var fagligpolitisk debatt onsdag på Kartellkonferansen etter innledninger av Arbeiderpartiets leder Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen.

- Det er svært viktig at Arbeiderpartiet i opposisjon følger opp 7-punktsplanen mot kabotasje og sosial dumping i transportbransjen som partiet lanserte i valgkampen. Hvis vi ikke lykkes med dette arbeidet, kan vi se ei ikke alt for fjern framtid der det vil være svært få sjåfører her i landet med bostedsadresse i Norge, sa Roger Hansen i sitt innlegg i debatten. Han trakk fram to punkter som var spesielt viktig.

Solidaransvar
- Det er  viktig at vi nå får innført solidaransvar for transportkjøperne, både juridisk og økonomisk. Det betyr at transportkjøperne også vil få et medansvar for den tekniske standarden på de utenlandske godsbilene de bruker til å utføre billig transport i Norge, sa forbundslederen.

Regionale verneombud
- Det er også viktig at vi nå også får etablert regionale verneombud for langtransport og drosjenæringen. Disse næringene har i praksis ingen vernetjeneste, som de aller fleste andre arbeidstakere tar som en selvfølge. Regionale verneombud vil være et viktig redskap i kampen mot sosial dumping og kabotasje, sa forbundssleder Roger Hansen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok