Nett-banner 950x173 72

Prøver streikebryteri for Arbeidsretten

7.september 2014
TromsøHavnBlokade-small LO og Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) har stevnet NHO Logistikk og Transport og NHO for Arbeidsretten i forbindelse med streikebryteriet som foregår i Tromsø havn. Les mer!

Havnearbeiderne i Tromsø ble 7. desember i fjor tatt ut i sympatistreik for boikotten av Risavika terminal, som nekter å inngå tariffavtale om lossing og lasting med NTF. Tromsø havn stengte havnearbeiderne ute fra havna i desember i fjor, og arbeidsgiverne har etter dette satt inn andre til å utføre lossing og lasting i havna.

- Dette mener vi helt klart er streikebryteri. Våre medlemmer og andre fagorganiserte har ved flere anledninger blokkert lossing og lasting på Hurtigruta for å forhindre dette streikebryteriet, men er jaget bort av politiet. Gjennom søksmålet som er anlagt for Arbeidsretten, vil vi få en avklaring på hvorvidt det foregår streikebryteri i havna og om det er adgang til å benytte arbeidsrettslig boikott etter arbeidstvistloven, sier forbundsleder Roger Hansen i NTF.

Norlines og andre arbeidsgivere i Tromsø havn mener det ikke er streikebryteri å bruke andre enn havnearbeiderne ved Tromsø Losse- og lastekontor til lossing og lasting, siden disse arbeiderne ikke er ansatt hos disse arbeidsgiverne, men ved losse- og lastekontoret.

- Dette blir helt feil. Det er arbeidsgiverne i Tromsø havn som eier losse- og lastekontoret. De er tariffbundet til å bruke havnearbeiderne ved dette kontoret til lossing og lasting. Når andre blir brukt til å utføre lossing og lasting, er dette selvsagt streikebryteri, sier Roger Hansen.

Politiet i Tromsø har aktivt grepet inn mot blokadene på arbeidsgivernes side og forhindret blokader av Hurtigruta.

- Dette har økt konfliktnivået ytterligere. For første gang på svært lenge, har politiet grepet inn med makt i en arbeidskonflikt, utelukkende til fordel for arbeidsgiverne. Politiet bryter dermed en tradisjon som har vart i mange ti-år. Dette er under enhver kritikk, og understreker behovet for å få slått fast at det er legalt å aksjonere mot streikebryteri, sier forbundsleder Roger Hansen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok