Nett-banner 950x173 72

Positiv men avventende

10.juli 2013
RogerHansen 060513 - Regjeringserklæringen inneholder mye positivt på samferdsel, men vi er avventende til hvordan denne satsingen skal organiseres og finansieres. Vi frykter også at sentrale strøk blir prioritert fremfor veier i distriktene, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Les mer!


NTF er positive til at satses mer på infrastruktur enn det som er lagt opp til i Nasjonal Transportplan. Behovet for vedlikehold, oppgradering og nybygging av infrastruktur er nærmest bunnløst. Et nytt fond på 100 milliarder kroner der avkastningen skal gå til bygging av veier og annen infrastruktur er positivt. NTF har lenge etterlyst en mer langsiktig og forutsigbar finansiering til slike investeringer.

- Vi er derimot skeptisk til hvordan denne økte satsingen skal organiseres. Høyre og FrP sier at de skal opprette et nytt selskap som skal forestå utbygging av infrastruktur. Vi frykter at dette bare bidrar til mer byråkrati. Vi mener Statens Vegvesen håndterer dette godt i dag, sier Hansen.
 
- NTF er mot å la utbygging og drift av infrastruktur skje gjennom OPS. Dette kommer til å bli dyrt. Å kjøpe veger på avbetaling blir mye dyrere enn å kjøpe kontant, sier Roger Hansen. NTF er derimot fornøyd med at det satses på trafikksikkerhet og døgnhvileplasser.
 
- Regjeringserklæringen mangler en konkret lovnad på at bransjesamarbeidet om å forhindre sosial dumping og ulovlig transportkjøring skal videreføres. Vi er også svært misfornøyd med liberaliseringen av Arbeidsmiljøloven som det legges opp til, sier Hansen.
 
- NTF ser fram til en god og konstruktiv dialog med den nye regjeringa både på saker vi er enige og uenige om. Vi er derfor glad for at de slår fast at regjeringaønsker et velfungerende trepartssamarbeid. Transportarbeiderforbundet vil ta initiativ til et møte med regjeringa så snart den er på plass, sier forbundsleder Roger Hansen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok