Nett-banner 950x173 72

Undrende til Statens vegvesen

30.januar 2013
GeirKvam300113 Norsk Transportarbeiderforbund stiller seg undrende til at Statens vegvesen nå oppfordrer fylker og kommuner til å kreve alkolås ved kjøp av persontransport, før de lovmessige sidene av dette er avklart. - Vi er naturligvis for prinsippet om alkolås i alle kjøretøy som skal drive person- og godsbefordring. Men dagens lovverk er i beste fall uklart og kan skape uheldige situasjoner, sier forbundssekretær Geir Kvam. Les mer!


- NTF mener at Vegtrafikkloven ikke er tilpasset bruk av alkolås, og dette kan skape uheldige situasjoner for arbeidstakere både i strafferettslig og arbeidsrettslig forstand. Hva skal  en godssjåfør på oppdrag gjøre når han eller hun får utslag på alkolåsen, men vet at han eller hun ikke har drukket en dråpe? Opplysningene om dette blir lagret i alkolåsen og kan få konsekvenser for vedkommende arbeidstaker hvis en ikke positivt kan bevise at en ikke har alkohol i blodet, sier Geir Kvam.

- Vegtrafikklovens paragraf 22 sier at ingen må føre eller forsøke å føre motorvogn når han er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel. En juridisk betenkning vi har, tolker denne formuleringen slik at en som blåser i alkolås og får utslag slik at kjøretøyet ikke kan kjøres, kan dømmes for forsøk på fyllekjøring. Det kan ikke være slik at en alkolås som faktisk forhindrer en person i å fyllekjøre, fører til at vedkommende blir dømt for fyllekjøring. Disse delene av lovverket hadde vi gjerne sett at myndighetene har presisert før en går ut og oppforsrer fylker og kommuner til å forlange alkolås ved innkjøp av transporttjenester, sier forbundssekretær Geir Kvam.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok