Nett-banner 950x173 72

Ingen endringer i kontingenten

27.januar 2014
VegardHolm270114-small Landsmøtet til NTF vedtok tirsdag å ikke endre kontingentsystemet til forbundet nå. Det forelå blant annet forslag om å ta bort kontingenttaket, som i dag betyr at ingen betaler kontingent for månedlønn over 36 360 kroner. Les mer!

(Foto: Marcel Tiedje)

Det var Vegard Holm fra Oslo Transportarbeiderforening som foreslå at kontingentsaken skulle sendes tilbake til forbundsstyret, at spørsmålet skal utredes grundig for så å legges fram for landsmøtet i 2017. Dette vedtok landsmøtet enstemmig.

- Det forelå ingen god utredning om konsekvensene av de forskjellige kontingentforslagene. Derfor mente jeg at landsmøtet ikke burde vedta noen endringer nå. Et så viktig spørsmål som kontingentendringer, må behandles grundig i våre foreninger før slike beslutninger tas. Jeg er derfor fornøyd med at landsmøtet var enig med meg, sier Vegard Holm.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok