Nett-banner 950x173 72

Uavklart om ICA

13.mars 2013
JohnnySletvold130313-small ICA venter nå på Konkurransetilsynets avgjørelse om midlertidig utsettelse av avtalen om samarbeid med Norgesgruppen på innkjøpssiden. – Dette er en vanskelig og tung prosess å jobbe med, sier konserntillitsvalgt Johnny Sletvold. Les mer!

(Foto: Vegard Holm)

LO-lederen har nå gitt sin støtte til ICA etter et møte med ledelsen og tillitsvalgte i ICA i forrige uke. NTFs forbundsleder Roger Hansen deltok også på dette møtet.
 
- Når LO fikk høre at samarbeidsavtalen med Norgesgruppen på innkjøp var tidsavgrenset til fem år og at mer enn 40% av alt innkjøp faktisk skal skje på egen kjøl, kunne Roar Flåthen gi sin støtte til ICA, sier Johnny Sletvold.
 
- Jeg er mest bekymret over de 10 000 i ICA som kan bli berørt om avtalen ikke går i boks. Om avtalen blir noe av, er det om lag 350 personer på de grossistlagrene ICA planlegger å legge ned som må finne seg noe annet å gjøre. Dette synes jeg også er tragisk. Noen av disse vil antakelig kunne få seg jobb i Norgesgruppen, men for andre vil det bli krevende å finne seg nytt arbeid, sier Sletvold.
 
Johnny Sletvold sier at ICA venter en avgjørelse fra Konkurransetilsynet rundt påsketider. Han er fornøyd med hvordan ICA-ledelsen nå involverer og informerer de tillitsvalgte om hva som skjer i prosessen.
- Jeg ønsker ikke å spekulere i hva som kan skje hvis Konkurransetilsynet beslutter seg for å gjennomføre en midlertidig utsettelse av samarbeidsavtalen. Vi jobber nå internt med å se på forskjellige scenarier, sier konserntillitsvalgt Johnny Sletvold
 
Fakta om ICA-saken 
  • Ica har inngått en femårig avtale med NorgesGruppen om innkjøp og distribusjon
  • Avtalen betyr at Ica avvikler sin innkjøpsavdeling og knapt 60 % av distribusjonen, virksomheten overtas av NorgesGruppen
  • Ica beholder lagervirksomheten i Oslo, samt distribusjonen i Oslo, Akershus, Østfold og deler av Buskerud, Vestfold, Hedmark og Oppland
  • Avtalen skal tre i kraft fra 1. april i år
  • 350 arbeidsplasser blir berørt av omleggingen

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok