Nett-banner 950x173 72

Vanskelig mellomoppgjør

20.mars 2013
LarsJohnsen100912 I dag starter forhandlingene i mellomoppgjøret mellom LO og NHO. – Dette kommer til å bli vanskelige forhandlinger. Det er fare for at det kan blir brudd i forhandlingene med påfølgende mekling over påske, sier NTFs medlem i LOs forhandlingsdelegasjon, 1. nestleder Lars M. Johnsen. Les mer!


- NHO har inntatt en steil posisjon der de sier at de ikke er villige til å gi noe som helst, unntatt litt til lavtlønnsgruppene. De ser også ut til å ønske en endring av lavtlønnsbegrepet. I mange oppgjør har lavtlønt vært definert som de som ligger under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. NHO vil i følge media senke dette tallet til 85 %, sier Johnsen.  

Et eventuelt brudd vil komme før helga. Da vil det bli sendt ut plassoppsigelse til alle arbeidstakere i NHO-området, samt Nettbuss i Spekter-området.
 
- Hvis en mekling ikke fører fram, vil det bli konflikt, og dette vil berøre en del av våre medlemmer også. Hvem av våre som eventuelt blir tatt ut i streik, vil bli besluttet på et senere tidspunkt, sier 1. nestleder Lars M. Johnsen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok