Nett-banner 950x173 72

Boikotten av Risavika har startet!

11.januar 2013
Risavika-011113-small Fredag kl 0900 startet NTF boikott av Risavika terminal ved Stavanger. - NTF gjør dette fordi terminalen nekter å inngå tariffavtale med forbundet. De vil heller bruke underbetalte utenlandske sjøfolk til lossing og lasting. Dette kalles sosial dumping, sa forbundsleder Roger Hansen på en markering ved porten til Risavika fredags morgen. Les mer!


(Bildet: Forbundsleder Roger Hansen holdt appell i Risavika ved oppstarten av forbundets boikott av terminalen. Foto: Roy Ervin Solstad, Transportarbeideren)

Det er første gangen i moderne tid at Norsk Transportarbeiderforbund har satt i gang en boikott av en norsk arbeidsgiver fordi de nekter å opprette tariffavtale. Men norske havnearbeidere har mange ganger vært involvert i boikott av utelandske skip i norske havner for å få opprettet anstendige lønns- og arbeidsvilkår på disse skipene. Starten av boikotten ble marlkert utenfor porten til Risavika terminal fredags morgen. Havnearbeidere og andre fagorgansierte hadde møtt opp for å vise sin støtte til boikotten.

I sin appell i Risavika fredag sa forbundsleder Roger Hansen at denne saken er ennå større enn å få opprettet en tariffavtale ved Risavika terminal. Han pekte på at NHO Logistikk og Transport har satt seg fore å knekke havnearbeidernes fortrinnsrett til lossing- og lasting i norske havner. 
 
- I dette arbeidet bruker de Risavika terminal for alt det er verdt. Arbeidsgivere over hele verden går til angrep på denne fortrinnsretten, fordi de vil ha gjort havnearbeid billigere slik at de kan tjene mere penger, sa Hansen.

Havnearbeidernes fortrinnsrett til lasting og lossing i norske havner har vært en del av de norske tariffavtalene i mange ti-år. Denne fortrinnsretten er stadfestet i ILO-konvensjon 137, som Norge ratifiserte i 1974. Den norske staten har overlatt til partene i arbeidslivet å gjennomføre denne konvensjonen. Men NHO Logistikk og Transport har benektet at konvensjonen gjelder i norske havner.

- Men når Norge har undertegnet en konvensjon, har Norge også forpliktet seg til å gjennomføre den. En konvensjon kan ikke betraktes som en pølsemeny der man bare kan velge bort det man ikke liker, selv om arbeidsgiverne aldri så mye skulle ønske det, sa Roger Hansen i sin appell.

- Havnearbeiderne har landets mest fleksible arbeidsordning. De møter på jobb når de blir tilkalt. De har ingen fast arbeidstid, men må møte på jobb når båter kommer til havna. De står til disposisjon hele døgnet alle årets dager. Som følge av denne usikre arbeidssituasjonen, har havnearbeidere fortrinnsrett til havnearbeidet. Dette er den eneste jobbtryggheten de har, sa forbundsleder Roger Hansen i Risavika fredags morgen.

NTF vil fortløpende vurdere om boikotten skal trappes opp gjennom sympatiaksjoner. Det kan være aktuelt for havnearbeidere i andre havner å nekte å losse og laste skip som har losset og lastet ved Risavika terminal etter boikotten startet. Forbundet vil også vurdere om det kan være hensiktsmessig å ta ut andre grupper av sine medlemmer i sympatiaksjoner.

Boikotten av Risavika terminal har full støtte fra de norske sjømannsorganisasjonene, LO, UNIO og en rekke utenlandske fagorganisasjoner.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok