Nett-banner 950x173 72

Mellomoppgjøret 2013

5.mars 2013
På disse sidene vil vi legge ut informasjon om mellomoppgjøret. Ved å trykke på denne teksten, vil man finne relevant informasjonsmateriell fra LO og NTF om oppgjøret, meklinga og eventuell konflikt. Nyhetssaker vil bli publisert på forsiden på vår hjemmesider, men vil etter hvert bli flyttet over på disse sidene. Les mer!


Her er pressemeldinga fra LO i forbindelse med melding om plassfratredelsen 3. april!

Varsel om plassfratredelse!

Liste over bedrifter der det er varslet plassfratredelse!

Løpeseddel om mulig konflikt!

LO har laget en artikkel om ofte stilte spørsmål under streik. Trykk her for å se den!

I tilfelle det oppstår behov lokalt der LOs streikemateriell ikke er tilstrekkelig, har vi laget maler for pressemelding, streikeplakat og tariffnytt. Disse finnere dere her:

Mal for pressemelding Tariff 2013

Mal for streikeplakat Tariff 2013
 
Mal for Tariffnytt, Tariff 2013

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok