Nett-banner 950x173 72

NTF tapte havnesak i Arbeidsretten

10.august 2014
LarsJohnsen081014-small - Dette er helt uforståelig. Dette undergraver både tariffavtalen og ILO-konvensjonen som beskytter havnearbeiderne, sa en oppgitt 1. nestleder i NTF, Lars M. Johnsen til Transportarbeideren like etter at dommen ble kunngjort onsdag. Les mer

(Foto: Roy Ervin Solstad/Transportarbeideren)

Spørsmålet Arbeidsretten skulle avgjøre, var en tvist om fortolkningen av Rammeavtalen for losse- og lastearbeid. I tariffavtalen heter det at "For fartøyer på 50 tonn dw. og derover som går fra norsk havn - utenlandsk havn eller omvendt, skal losse- og lastearbeidet utføres av losse- og lastearbeidere. Unntatt er all lossing og lasting ved bedriftens egne anlegg hvor bedriftens egne folk anvendes til lossing eller lasting." Det er den siste setningen partene har vært uenige om.

Les hele saken på Transportarbeiderens hjemmesider!

Trykk her for å lese dommen fra Arbeidsretten!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok