Nett-banner 950x173 72

Positivt om døgnhvileplasser

5.mars 2013
GeirKvam300113 Det skal bygges 35 nye døgnhvileplasser i regi av Statens vegvesen de neste ti åra. I tillegg kan Vegvesenet gi økonomisk støtte til private utbyggere. Dette gir håp om en betydelig økning av antall døgnhvileplasser i Norge. - Vi kunne tenke oss en ennå mer ambisiøs utbyggingsplan, men det tross alt et stort skritt i riktig retning, sier forbundssekretær Geir Kvam i NTF. Les mer!


Tidligere denne uka ble det avholdt møte med Statens vegvesen der planene for utbyggingen av døgnhvileplasser i Nasjonal Transportplan (NTP) 2014 - 2023 ble diskutert. Ved siden av NTF, deltok også Norges Lastebileierforund, NHO Transport, Yrkestransportforbundet, LUKS, NHO LT og Virke på møtet.

På møtet ble det også satt ned en egen arbeidsgruppe som skal se på problematikken rundt døgnhvileplasser i Oslo. NTF skal delta i denne arbeidsgruppa.

Statens vegvesen har tenkt å fordele de nye døgnhvileplassene slik:

Region øst:
 • 3 langs E6 (hvorav en er utvidelse av eksistrende plass)
 • 2 langs E18
 • 1 langs E16
 • 1 langs rv 20 eller E16
 • 2 langs rv 3
Region sør:
 • 1 langs E16
 • 1 langs E18
 • 1 langs E39
 • 1 langs E134
Region vest:
 • 4 langs E39
 • 1 langs rv 7
Region midt:
 • 6 langs E39
 • 1 langs E136
 • 1 langs E6
Region nord:
 • 6 langs E6
 • 1 langs rv 80
 • 1 langs rv 93

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok