Nett-banner 950x173 72

Minstelønna opp vel 9 kroner

26.mars 2015
Truckfoerer.web Minstelønna i Speditøroverenskomsten og Havneoverenskomsten går opp med kr 9,10 til kr 178,38 fra 1. februar i år. Denne reguleringa skal sikre at minstelønna i disse overenskomstene skal heves til 90 % av SSB sin lønnsstatistikk for "Arbeidere i alt" i løpet av 2017. Les mer!

Det var i hovedoppgjøret i 2014 at partene ble enige om denne lønnsgarantiordningen.

- Vi er tilfredse med at vi nå har begynt på en regulering av minstelønna i disse to avtalene som vil bety en betydelig heving av minstelønnsnivået, sier forbundssekretær Sissel Karlsen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF).

Partene ble i tariffoppgjøret 2014 enige om at ny statistikk skulle innfases etter følgende opptrapping i forhold til statistikken for "Arbeidere i alt":
 
1. februar 2015:       85,9 %
1. februar 2016:       88,0 %
1. februar 2017:       90,0 %
 
Speditøroverenskomsten
Årets februarregulering i Speditørovernskomsten gir dette resultatet fra 1. februar:
 
Begynnerlønn:                    kr. 178,38
Etter 5 år:                              kr. 180,15
Arbeidende formenn:         kr. 198,17
 
Havneoverenskomsten
Årets februarregulering i Havneoverenskomsten gir dette resultatet fra 1. februar:
 
                                               37,5 t/uke                  35,5 t/uke                             
Begynnerlønn:                     kr. 178,38                  kr. 188,43
Etter 5 år:                              kr. 180,15                  kr. 190,30
Arbeidende formenn:         kr. 196,12                  kr. 207,17

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok