Nett-banner 950x173 72

- Det haster å gjøre noe med E 16!

23.april 2013
Roger Moum 230413 - Det er umulig å sikre alle fjell og bergsider langs E 16 mellom Voss og Bergen. På sikt må det derfor bygges tunneler på de mest utsatte stedene, sier leder for Vestnorsk Transportarbeiderforening Roger Moum etter at E 16 er stengt på ubestemt tid etter steinras. Les mer!

Det var før helga at E 16 ved Stanghelle i Vaksdal kommune ble stengt etter et større steinras. Sikringsarbeidet viser seg å være så komplisert at Statens vegvesen ikke kan si når vegen åpner igjen. Varetransport mellom Bergen og Voss må nå kjøres via Hardanger. I Hardanger er det flere kilometer med svært smal veg, og ei bru som er så smal at den er lysregulert. Dette har skapt store forsinkelser i trafikken.
 
Problemer
 
- Sjåfører som transporterer varer fra Bergen til Voss, har nå store problemer med å returnere på samme dag og samtidig overholde kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Normalt kan man kjøre en slik tur godt innenfor en normalarbeidsdag, sier Roger Moum.
 
- Det er nødvendig å sette inn ekstraordinære ressurser på kort sikt for å sikre denne vegstrekningen best mulig. Alle skjønner at det er umulig å sikre absolutt alt slik vegen er nå. Det må derfor settes i gang arbeid med å legge de mest utsatte delene av denne vegstrekningen i tunnel, og dette arbeidet må starte så fort som mulig. Det er fullstendig uholdbart at hovedstamvegen mellom Bergen og Oslo er så farlig å kjøre at den kan bli stengt på ubestemt tid, sier Moum.
 
Regionale verneombud
 
- Denne situasjonen viser til fulle behovet for å etablere en ordning med regionale verneombud innen langtransport slik Transportarbeiderforbundet har gått inn for. Langtransportsjåførene har vegen som arbeidsplass og har ingen vernetjeneste slik andre arbeidstakere har. Det er ingen andre arbeidsplasser der et verneombud ville akseptert forhold som dette uten å gripe inn med drastiske tiltak, sier Roger Moum.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok