Nett-banner 950x173 72

Bransjekonferansen i gang!

3.oktober 2014
Bransjekonf-1-100314-small Bransjekonferansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) startet mandag på Gardermoen. På denne konferansen skal de forskjellige bransjene i forbundet behandle og prioritere alle krav for årets tariffoppgjør. Les mer!

(Foto: Roy Ervin Solstad - Transportarbeideren)

- Vi har mange utfordringer foran oss i årets tariffoppgjør. Vi ser ut til å gå inn i vårens oppgjør med en pågående konflikt i Risavika. Dette vil gjøre oppgjøret i havn svært utfordrende. I de andre bransjene har vi ufordringer blant annet knyttet til omfangsbestemmelser, lønnsnivå og ikke minst sosial dumping, sier forbundsleder Roger Hansen i NTF.

Omlag 180 tillitsvalgte fra alle tariffområder i forbundet skal i tre dager jobbe med å forme ut og prioritere alle krav for tariffoppgjøret. Hver bransje velger et bransjeråd, som også er forbundets forhandlingsutvalg i de forskjellige forhandlingene i vårens oppgjør. 

- Ingen forbund i LO har en slik måte å organisere tariffarbeidet på. Alle delegatene på bransjekonferansen, har sine jobber i de forskjellige bransjene. På den måten sikrer vi oss at tariffkravene utformes av de som kjenner hvor skoen trykker, sier Roger Hansen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok