Nett-banner 950x173 72

Minstelønna til drosjesjåførene må opp!

20.mai 2014
Taxikake-small Minstelønna til drosjesjåførene må heves betydelig hvis drosjesjåførene skal kunne sikre kjøpekrafta. Det er det viktigste kravet i kravdokumentet som ble overlevert Norges Taxiforbund under kravoverleveringa 20. mai. Forhandlingene om ny overenskomst starter 2. juni. Les mer!

(Foto: NTF serverte kake med hovedkravet i årets tarifforhandlinger da kravdokumentet ble overlevert)

- Drosjesjåførene har kun inntekt når de har passasjerer i drosja. I fjor viser statistikkene at drosjesjåførene hadde kunder bare en tredjedel av tida de var på jobb. To tredjedeler av arbeidstida har de ingen inntekt. Denne utviklinga har blitt stadig verre de siste årene. Derfor er det svært viktig å få hevet minstelønna for sjåførene for å opprettholde et minstemål av kjøpekraft, sier forbundssekretær Jan Sivertsen.

NTF krever også at partene setter i gang et arbeid i tariffperioden for å få på plass en vernetjeneste for drosjesjåførene.

- Sjåførene har i praksis ingen vernetjeneste slik andre arbeidstakere har. Vi ser at det kan være vanskelig å etablere en slik tjeneste i en bransje der hovedregelen er at én person eier ei drosje og har noen få sjåfører som jobber for eieren. Vi ønsker derfor å etablere regionale verneombud slik det er for eksempel i renholdsbransjen, sier Jan Sivertsen.
 

Foto: Gemyttelig stemning under kravoverleveringa på taxi. Om NTFs lille kakestunt resulterer i gode resultater i forhandlingene, gjenstår å se.....

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok