Nett-banner 950x173 72

Brudd i forhandlingene mellom LO og NHO

22.mars 2013
LarsJohnsen 240512 Det ble torsdag kveld brudd i forhandlingene i mellomoppgjøret mellom LO og NHO. Det blir nå meldt plassoppsigelse for 170 000 LO-medlemmer i privat sektor. Omlag 8500 NTF-medlemmer kan bli berørt av en eventuell konflikt om ikke det blir en meklingsløsning over påske. Les mer!


- Det fantes ikke forhandlingsvilje på arbeidsgiversiden. NHO ville definere lavlønnbegrepet  på en slik måte at det var nesten ingen som ville fått et eventuelt lavtslønnstillegg. Det genrelle tillegget som NHO kunne være villige til å legge på bordet, var så lavt at det var helt uinteressant å diskutere dette, sier 1. nestledet i NTF og medlem av LOs forhandlingsdelegasjon, Lars M. Johnsen.

Meklingen vil starte umiddelbart etter påske, med meklingsutløp søndag 7. april kl 24.00. Omfanget av en eventuell konflikt vil bli meddelt NHO og Riksmekleren rett etter påske. Bedrifter utenfor NHO med direkteavtaler vil ikke bli omfattet av en eventuell konflikt.
 
 Det blir nå varslet plassoppsigelese for omlag 8500 medlemmer i NTF. Følgende avtaler innenfor NHO og SPEKTER-områdene i NTF er berørt av avtale- og plassoppsigelsen og kan bli omfattet av en eventuell konflikt dersom meklingen ikke skulle føre frem innen meklingsfristens utløpet 7. april: 
 • Havnetariffen
 • LKAB Narvik Malmhavn
 • Sør- og Nord-Norgeavtalen
 • Speditørtariffen
 • Oljeavtalen
 • Schenkeravtalen
 • Rammeavtalen
 • Grossistavtalen NHO
 • Transportselskaper i Norge
 • Avisbudavtalen
 • Miljøbedrifter i Norge
 • Bussbransjeavtalen NHO
 • Bussbransjeavtalen Spekter (Nettbuss)
 • Papiroverenskomsten (Borregaard)
 • Miljøoverenskomsten

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok