Nett-banner 950x173 72

Kabotasjekjøring må stoppes!

14.mai 2013
Blomquist140513 - Anledningen til å drive kabotasjekjøring i Norge bør suspenderes med umiddelbar virkning til bransjeprogrammet mot sosial dumping innen vegtransport er utarbeidet, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Les mer!


Forbundslederen er fornøyd med at det nå blir utarbeidet et eget bransjeprogram for vegtransport i forbindelse med regjeringens tredje handlingsprogram mot sosial dumping. Den Europeiske Transportarbeiderføderasjonen (ETF) har aksjonsdag mot kabotasjekjøring over hele Europa i dag 14. mai.
- Det er nå så uoversiktlige tilstander innen kabotasjekjøring at anledningen til å drive dette bør stoppes inntil videre. Dette har Norge anledning til i henhold til EØS-avtalen. Omfanget av sosial dumping knyttet til kabotasjekjøring både innen godstransport og persontransport, er nå så stort at det er behov for drastiske tiltak, sier Roger Hansen.

 Solidaransvar
 
- Når det gjelder kabotasje innen gods, vil vi foreslå for regjeringen at det innføres et juridisk og økonomisk solidaransvar for transportkjøperne. I dag gir de blaffen i kvaliteten på transporten de kjøper av utenlandske transportører bare den blir billig. Lønns- og arbeidsvilkårene til de som utfører transporten er helt uinteressant for transportkjøperne. Resultatet er den ene hjerteskjærende historien verre enn den andre, som attpåtil på fører samfunnet store kostnader. Hvis transportkjøperne blir ansvarliggjort både juridisk og økonomisk, blir de nødt til å ta helt andre hensyn enn i dag. Vi ønsker også at det settes av ressurser til kontrolltiltak i et helt annet omfang enn i dag, sier Roger Hansen.
 
Trussel

Forbundslederen peker på at kabotasjekjøring, både lovlig og ulovlig, er den største trusselen mot bærekraftig godstransport i Norge.
- Alle er enige om at en større andel av den framtidige innenlandske godstransporten bør føres over fra veg til sjø og bane. Men fortsetter kabotasjekjøringa i Norge å øke slik EU nå ønsker, vil ikke sjø og bane ha noen sjanser til å konkurrere med vegtransport, sier Hansen.
 
Kjører turister på luselønn

I motsetning til gods, er det ingen begrensinger på kabotasjekjøring innen persontransport.
- Tilstandene innen turbilnæringa når det gjelder sosial dumping, er svært bekymringsfull. Vi har utenlandske sjåfører som stasjoneres i Norge i måneder i strekk og kjører turister på luselønn. Norske turbilselskaper har mistet oppdrag i så stort omfang at det nå utgjør en fare for beredskapen i Norge for eksempel når det gjelder buss for tog. Vi vil derfor kreve at regjeringa innfører regler for kabotasjekjøring innen persontransport minst like strenge som innen godstransport, sier forbundsleder Roger Hansen.


 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok