Nett-banner 950x173 72

Hoksrud møtte forståelse i EU

24.februar 2015
Hoksrud230215-small Den 12. februar møtte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og hans statssekretær, Bård Hoksrud, EUs transportkommisær, Violeta Bulc i Brussel. På agendaen stod utfordringene Norge har med kabotasjekjøring, både innen gods- og turbilsektoren, skriver Transportarbeideren.no. Les mer!

(Foto: Marcel Tiedje  - Tekst: Roy Ervin Solstad/Transportarbeideren)

Men statssekret'æren kan ikke love begrensninger på utenlandske turbusser i Norge til sommeren. I forkant av møtet i Brussel hadde Solvik-Olsen sendt et brev til Bulc der han orienterte om situasjonen i Norge innen turbilsektoren, og hvilke tiltak regjeringen så på som aktuelle for å dempe bruken av utenlandske turbusser i Norge.

Trykk her for å lese hele saken på Transportarbeideren.no!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok