Nett-banner 950x173 72

Full støtte fra forbundslederen

11.oktober 2014
Tide Buss Forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) gir full støtte til busssjåførene i Vestnorsk Transportarbeiderforening. I en artikkel i Bergens Tidende fredag sier de at de føler seg overkjørte av fylkets kollektivselskap Skyss, og at de har liten innflytelse over egen arbeidssituasjon. Les mer!

Lederen for bussgruppa i Vestnorsk Transportarbeiderforening, Dagfinn Haga, har han skrevet brev til Arbeidstilsynet og bedt om svar på om sjåførenes arbeidsforhold kan tolkes slik at Skyss leder virksomheten i arbeidsgivers sted. Hvis Arbeidstilsynet er enig, kan Skyss i ha forpliktelser i forhold til Arbeidsmiljøloven som i dag ikke er ivaretatt.

- De fylkeskommunale kollektivselskapene legger svært mange premisser for bussjåførene sine arbeidsforhold, uten at sjåførene har noe innflytelse på dette. I Hordaland bestemmer Skyss hele ruteopplegget for kollektivtrafikken. Dette er en av de viktigste faktorene som har betydning for arbeidsdagen til sjåførene, men sjåførene har ingen muligheter til å påvirke, sier Roger Hansen.

- Skyss driver ansvarsfraskrivelse når de sier at de forholder seg kun til busselskapene de bestiller fra. Dette er uholdbart. Vi vil på nytt reise denne problemstillingen overfor samferdselsmyndighetene  og be om at anbudsreglene endres slik at bussjåførene kommer i inngrep tidligere i anbudsprosessene, slik at de kan påvirke sine arbeidsforhold på samme måte som i andre virksomheter, sier forbundsleder Roger Hansen.

Trykk her for å lese artikkelen i Bergens Tidende!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok