Nett-banner 950x173 72

NTF støtter EL & IT

24.april 2013
RogerHansen190912 Forbundsstyret i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) støtter EL & IT og de organiserte ved Atea i kampen for å få opprettet tariffavtale ved bedriften. I en støtteerklæring heter det at NTF er klar til å iverksette nødvendige aksjoner i de transportselskapene Atea bruker dersom EL & IT ber om dette. Les mer!


EL & IT Forbundet har siden Atea AS kjøpte Umoe IKT i 2010 forsøkt å få etablert en tariffavtale med Atea for sine medlemmer. Kravet om avtale ble avvist under forhandlingene og saken gikk videre til Riksmekleren i desember 2012. Spørsmålet om streikerett ble behandlet av Arbeidsretten i mars 2013 og EL & IT vant en knusende seier. Gjenopptakelse av meklingen førte til brudd og forbundet varslet streik for 100 medlemmer i Atea med virkning fra 29. april. Forbundet har også varslet sympatistreik med virkning fra 7. mai for rundt 3 000 medlemmer innen andre bransjer.

- Organisasjonsfrihet og retten til å føre kollektive forhandlinger har lang tradisjon i Norge. Disse prinsippene er nedfelt i internasjonale avtaler og konvensjoner som Norge har sluttet seg til. Ved at Atea nå nekter å inngå tariffavtale, er de dermed med på å bryte disse prinsippene. Alle i Norge har rett til å fagorganisere seg, og det er også en rett å kunne føre arbeidskamp for å få opprettet tariffavtale, sier forbundsleder Roger Hansen i NTF.

Les hele støtteerklæringen til EL &  IT her!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok