Nett-banner 950x173 72

Kritisk til Statens pensjonsfond utland

4.november 2013
Ryanair-small Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) er kritisk til at Statens pensjonsfond utland investerer tungt i selskaper som Ryanair og DHL. - Vi synes det er svært kritikkverdig at våre framtidige pensjoner skal sikres med avkastning fra selskaper som bryter helt grunnleggende spilleregler i arbeidslivet, sier 1. nestleder Lars M. Johnsen i NTF. Les mer!


(Foto: Vidar Ruud - ANB)

- Det som har kommet fram om lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i Ryanair i Norge, bare bekrefter beslutningen NTF som første LO-forbund gjorde i 2010 om ikke å bruke selskapet til sine tjenestereiser.  Vi oppfordret også våre medlemmer til ikke å bruke Ryanair til sine private reiser. Dette står vi på fremdeles , sier Lars M. Johnsen.

- Vi skrev for en tid siden brev til etikkrådet for Statens pensjonsfond utland der vi oppfordret de til å trekke fondet ut av Deutsche Post AG, som er morselskapet til DHL. I Tyrkia og andre steder bryter DHL  både ILO-konvensjon 87 om retten til å organisere seg, og FNs konvensjoner om sivile og politiske rettigheter. De sparker arbeidstakere som organiserer seg i det tyrkiske transportarbeiderforbundet Tümtis, sier Johnsen.

- Nå ser vi at Ryanair tilbyr lønns- og arbeidsvilkår som etter vår mening er klart i strid med norsk lov med kontrakter som til forveksling ligner slavekontrakter. Selskapet sier offentlig at de ikke vil snakke eller forhandle med fagforeninger. Dette kan ikke være selskaper som våre felles sparepenger skal investeres i, sier 1. nestleder Lars M. Johnsen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok