Nett-banner 950x173 72

- Avgjørelsen må komme fort!

27.juni 2013
ICA logo rgb255 - Det er viktig at Konkurransetilsynet treffer sin avgjørelse om samarbeidet mellom ICA og Norgesgruppen så fort som mulig. Det sa forbundsleder Roger Hansen i NTF og konserntillitsvalgt Johnny Sletvold i ICA til fornyings-og administrasjonsminister Rigmor Aasrud da de møtte henne torsdag. Les mer!


Samarbeidsavtale
ICA Norge inngikk for en tid tilbake en samarbeidsavtale med Norgesgruppen om deler av kjedens grossistlagre og innkjøp. Avtalen skulle gjelde fra 1. august i år og i fem år. Bakgrunnen var ICA Norge sin økonomiske situasjon der kjeden over lengre tid har tapt betydelige summer på sin virksomhet, og behovet for å gjøre noe med dette. På bakgrunn av den inngåtte avtalen, planla ICA å legge ned sine grossistlagre i Narvik, Trondheim og Bergen før sommeren i år, og grossistlagrene i Arendal og Bryne ved månedsskiftet september/oktober. Grossistvirksomheten i disse områdene skulle overføres ASKO sine grossistlagre.

19. april i år vedtok Konkurransetilsynet å stanse samarbeidet mellom ICA og Norgesgruppen inntil saken var behandlet i tilsynet begrunnet i konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet. ICA og Norgesgruppen klaget på vedtaket. 21. mai fastholdt Konkurransetilsynet sitt vedtak, og en endelig beslutning i saken kan ikke ventes før tidligst 30. september.
 
Frustrasjon
- Konkurransetilsynets vedtak om midlertidig å stoppe samarbeidet mellom ICA og Norgesgruppen, har skapt en svært vanskelig situasjon for våre omlag 200 medlemmer ved ICAs grossistlagre og deres familier. De ansatte føler stor frustrasjon og fortvilelse fordi situasjonen med arbeid og inntekt er satt på vent, sier konserntillitsvalgt Johnny Sletvold.

- Det aller viktigste i denne situasjonen er at Konkurransetilsynet fatter sin endelige beslutning så fort som mulig. NTF har stor forståelse for at denne saken er en komplisert og har mange implikasjoner. Men vi vil også minne om at dette ikke bare handler om juss, tall og politikk. Det handler i høyeste grad om flere hundre individers livssituasjon og deres sikkerhet for framtidig arbeid og inntekt, understreker Roger Hansen.
 
- Vi fikk inntrykk av at statsråden har stor forståelse for den fortvilte situasjonen våre medlemmer på ICA-lagrene er oppe i. Men vi fikk ingen konkrete lovnader på møtet i dag, sier forbundsleder Roger Hansen.
 
Møtet med administrasjons- og fornyingsminister Rigmor Aasrud kom i stand etter initiativ fra Norsk Transportarbeiderforbund.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok