Nett-banner 950x173 72

Konstruktivt møte om bussanbud

1.august 2014
Jan Sivertsen 120612 - Sør-Trøndelag fylkeskommune ser ut til å være lydhøre for vår kritikk av bussanbudene i fylket. Det sier forbundssekretær Jan Sivertsen i Norsk Transportarbeiderforbund etter et møte med fylkesordfører Tore O. Sandvik tirsdag 7. januar. Les mer!


Bakgrunnen for møtet var den sterke kritikken som NTF kom med i forbindelse med utlysing av skolekjøring og langrutekjøring i Rørosområdet i fjor. Anbudet ble splittet opp på en slik måte at det i mange tilfeller var umulig å oppfylle bestemmelsene om faste hele stillinger som beskrives i lov om virksomhetsoverdragelse.  Denne loven sier at sjåførene i det tapende selskapet har rett på tilsvarende jobber i de selskapene som vinner et anbud. Boreal og Nettbuss vant henholdsvis langrutekjøring og skolekjøring. Alt dette var før samlet i Gauldal-Østerdal Buss AS.

- Fylkeskommunen ser ut til å ta våre kritiske merknader på alvor, og skal nå lage en høringsrunde med de relevante partene om erfaringene med bussanbudet. Vi tok også opp de kontrolltiltakene fylkeskommunen sitt kollektivselskap AtB har krevd gjennomført i bussene som utfører anbudet. Vi har hatt kritiske merknader til disse tiltakene, som kan oppfattes som en overvåkning av sjåførene, sier Jan Sivertsen.

- Vi pekte også på at kommunikasjonen mellom fylkeskommunen og de tillitsvalgte i busselskapene har vært alt for dårlig. Fylkesordføreren kom ikke med konkrete lovnader på noen av punktene, men vi fikk inntrykk av at han tok våre innspill på alvor. Så gjenstår det å se hva som blir det endelige resultatet, sier forbundssekretær Jan Sivertsen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok