Nett-banner 950x173 72

Stor misnøye med Yilport

16.februar 2015
OsloHavn160914-small Det er stor misnøye også blant rederiene med Yilport i Oslo havn. Selskapet fikk monopol som operatør av kontainerhavna i Oslo havn fra 1. februar. Yilport har satt opp prisene til brukerne med rundt 50 %. De har også store problemer med losse- og lasteoperasjonene i containerhavna. Les mer!

Maersk, det store danske rederiet, har allerede flyttet lossing og lasting fra Oslo til havna i Drammen. Andre rederier vurderer det samme. Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) satte i verk en boikott av Yilport fra 4. februar fordi selskapet nekter å inngår tariffavtale med forbundet. Det har allerede vært sympatiaksjoner i europeiske havner der skip som har vært innom kontainerhavna i Oslo, har blitt nektet lossing. 

Dårligere effektivitet
- Våre kilder forteller at effektiviteten i havna har gått kraftig ned blant annet fordi Yilport ikke vil bruke de svært kompetente og erfarne losse- og lastearbeiderne i Oslo Losse- og Lastekontor. Mens våre havnearbeidere har hatt et gjennomsnittlig tidsforbruk på ned mot to minutter per container, har de nå brukt over 10 minutter per container på enkelte skip. Dette førte i helgen til at nesten 100 containerne ikke ble lastet ombord i båten Kristin Schepers,  sier 1. nestleder Lars M. Johnsen i NTF. 

Problemer
- Det sies at det er store problemer med kranene i kontainerhavna. Det har vært store problemer med kranene også tidligere, noe som har ført til forsinkelser i lossing og lasting av skip. Men til tross for disse problemene, var Oslo tidligere en av de mest effektive havnene i Norden, sier Johnsen. 

Uforståelig
- Det er helt uforståelig at Yilport insisterer på å ikke bruke erfarne losse- og lastearbeidere fra OLLK, og dermed påføre sine kunder store og kostbare forsinkelser. Dette, sammen med den kraftige prisoppgangen, kan jo resultere i at gods blir losset og lastet i andre havner enn i Oslo, og at godstransport på veg blir ennå mere konkurransedyktig, sier Lars M. Johnsen. 

- Vi vil igjen oppfordre Yilport til å sette seg ned med oss og forhandle fram en tariffavtale med NTF. Vi er villige til å forhandle på alle deler av en slik avtale. Det er bare for Yilport å ringe oss, sier 1. nestleder Lars M. Johnsen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok