Nett-banner 950x173 72

Anbefaler Haukeli og Hemsedal

21.januar 2015
Hemsedal210115-small De nye hovedvegene mellom Østlandet og Vestlandet vil i framtida gå over Haukeli og Hemsedal. Det anbefaler Statens vegvesen i en rapport som ble lagt fram onsdag. - Vi er tilfredse med at det anbefales to hovedforbindelser, sier 1. sekretær Dag-Einar Sivertsen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Les mer!

(Bildet: Riksveg 52 gjennom Hemsedal blir anbefalt som en av de to hovedvegforbindelsene mellom Østlandet og Vestlandet)

- Statens vegvesen har gjort en fornuftig anbefaling når de nå ønsker to hovedforbindelser mellom øst og vest. Dette vil kunne sikre gode veger i framtida både sommer og vinter for godstransporten mellom de to landsdelene. Dette er viktig ikke minst fordi vegvesenet anslår at antallet godsbiler mellom Oslo og Bergen vil mer enn tredobles innen år 2050, sier Dag-Einar Sivertsen.

- Det er nå viktig at vi får fram resultatene av den varslede godsanalysen før de endelige konklusjonene blir trukket, sier Sivertsen.

Trykk her for å lese hele øst-vest rapporten fra Statens vegvesen!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok