Nett-banner 950x173 72

Forhandlingene om Forbundsalliansen ikke avsluttet

2.november 2013
Forbundslederne161012 Forhandlingene om Forbundsalliansen ble ikke avsluttet mandag etter at de ble gjenopptatt etter forhandlingene i forrige uke. Det var de fire forbundslederne i NTF, Postkom, Arbeidsmandsforbundet og Industri som satte seg ned mandag 11. februar og forsatte der de slapp sist fredag. Les mer!


(Foto: Det var de fire forbundslederne som forsatte forhandlingene om Forbundsalliansen mandag. Fra v.: Odd Christian Øverland - Postkom , Erna Hagensen - Arbeidsmandsforbundet, Leif Sande - Industri Energi og Roger Hansen - NTF)

- På onsdag kaller vi sammen vårt forhandlingsutvalg og skal gjennomgå det endelige resultatet etter forhandlingene. Da må utvalget ta standpunkt til om forhandlingsresultatet skal anbefales eller ikke. Dette skal så fremmes for vårt forbundsstyre som skal behandle saken 18. februar. Forbundsstyret skal i sin tur fremme en innstilling overfor vårt representatskapsmøte 6. og 7. mars. Representantskapsmøtet skal ta det endelige standpunktet til forhandlingsresultatet og vedta om det skal innkalles til et ekstraordinært landsmøte eller ikke, sier forbundsleder Roger Hansen i NTF.
 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok