Nett-banner 950x173 72

Havnearbeiderne i Mosjøen fikk støtte fra hele Europa

18.oktober 2014
Mosjøen181014-3-small Et hundretalls havnearbeidere og fagforeningskolleger fra hele Europa stilte lørdag opp på ei markering i Mosjøen for å støtte de utestengte havnearbeidernes i deres kamp. - Vi og fagbevegelsen fra hele verden reagerer kraftig på den uretten havnearbeiderne i Mosjøen har blitt utsatt for, sa forbundsleder i NTF Roger Hansen i sin appell i Mosjøen. Les mer!

(Bildet, fra venstre: Klubbleder for havnearbeiderne i Mosjøen - Pål Aanes, Livia Spera - politisk sekretær i den Europeiske Transportarbeider-føderasjonen, og forbundsleder i NTF Roger Hansen)

- Det er uakseptalt at arbeidsgivere bruker ulovlig lockout mot arbeidsfolk som er ute i en lovlig sympatistreik, sa Roger Hansen.
 
I sin appell på torget i Mosjøen sa forbundslederen at da sympatistreiken startet i her i Mosjøen i forbundelse med boikotten av Risavika terminal ved Stavanger,  var NTF raske med å innvilge dispensasjonssøknaden fra Alcoa og MIT.
 
- Det gjorde vi av sikkerhetshensyn og for å unngå at arbeiderne på hjørnesteinsbedriften Alcoa skulle miste jobben. Vi strakte ut en hånd til NHO og Alcoa ved å innvilge dispensasjone, sa forbuindslederen.
 
- Det gikk greit en stund, men så bestemte MIT seg for å kutte av den hånden vi hadde rakt ut. De stengte havnearbeiderne ute fra havna og dermed arbeidet sitt. Og Alcoa inndro ISPS-klareringen til havnearbeiderne.  MIT har heller ikke betalt fullt ut for den jobben som er utført av havnearbeiderne. sa Roger Hansen.
 
- Det er uvanlig med så langvarige konflikter, og det er uvanlig med den tøffe linjen vi har blitt møtt med fra arbeidsgiversiden. Vi har hele tiden vært beredt på å finne løsninger både i Mosjøen og på konflikten i Risavika utenfor Stavanger, men da må arbeidsgiverne akseptere arbeidslivetsspilleregler og internasjonale konvensjoner Norge er forpliktet av, avsluttet Roger Hansen. 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok